Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

O współpracy powiatu z NGO

Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Ubiegłoroczna współpraca samorządu z sektorem pozarządowym przebiegała prawidłowo i została zrealizowana zgodnie z założeniami – mówi Stanisław Bielik starosta koniński – Doceniamy istotną rolę organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnych społeczności i z każdym rokiem staramy się rozszerzać zakres oraz poprawiać jakość współdziałania powiatu z NGO.

Doceniając przejawy zorganizowanej aktywności obywatelskiej skierowanej na rzecz dobra wspólnego mieszkańców, samorząd udzielił organizacjom pozarządowym w ubiegłym roku prawie milion trzysta tysięcy złotych dotacji. Środki te przeznaczone zostały na realizację czterdziestu pięciu projektów aktywizujących tysiące mieszkańców powiatu konińskiego.
 
Do najbardziej efektywnych należy zaliczyć współpracę na płaszczyźnie pomocy społecznej (prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej), a także współdziałanie służące realizacji zadań z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, profilaktyki i promocji zdrowia, turystyki, sportu i rekreacji oraz wydarzeń promujących kulturę i dziedzictwo narodowe.

Przygotowując program współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi na każdy kolejny rok, kierujemy się zasadą włączania podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równoprawnego partnerstwa – informuje Krzysztof Czajkowski pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Dokument ujmujący plany tegorocznej współpracy powstał w oparciu o analizę potrzeb oraz możliwości efektywnego realizowania wspólnych przedsięwzięć, w tym także ocenę potencjału organizacji pozarządowych. U podstaw jego realizacji leży budowanie dobrych relacji między samorządem powiatu a organizacjami pozarządowymi oraz pobudzanie aktywności trzeciego sektora.

Program współpracy na 2017 r. charakteryzuje duża różnorodność. Na jego realizację Powiat Koniński przeznaczył 1.244.177,64 zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting