Skocz do zawartości

Aktualności 2017

Aktualności

O stanie bezpieczeństwa w powiecie w I półroczu 2017 r.

Służby dokonały analizy bezpieczeństwa dla Powiatu Konińskiego w pierwszym półroczu tego roku. Raport brzmi obiecująco. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano mniej przestępstw, a ich wykrywalność wzrosła do prawie 81 %.
 
Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Konińskiego przyjął - przygotowaną przez Biuro Spraw Obronnych Starostwa - „Informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2017 r.”. Materiał powstał w oparciu o raporty nadesłane przez służby, inspekcje i straże oraz jednostki organizacyjne powiatu. 
 
Z informacji przekazanych przez Komendę Miejską Policji w Koninie, wynika, że w powiecie konińskim odnotowano 460 przestępstw, tj. o 57 mniej niż w I półroczu ubiegłego roku. Wzrosła też ich wykrywalność z 77, 49% do 80,72 %. Gorzej wypadł bilans wykroczeń, popełniono ich ponad 20 tysięcy, czyli o 562 czyny zabronione więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. Znalazło to odzwierciedlenie w ilości nałożonych mandatów. Wystawiając ich aż 18,5 tysiąca, organy porządkowe ukarały o 529 osób więcej niż rok temu. W raporcie policji znalazły się również statystyki wypadków drogowych w miejscach najbardziej zagrożonych. Wynika z nich, na dwóch drogach krajowych (K-25 i K-92) oraz dwóch wojewódzkich (W-264 i W-266) doszło do 13 wypadków i 435 kolizji, w których 2 osoby zginęły, a 13 zostało rannych.
 
Z raportu przygotowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wynika, że w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. strażacy interweniowali w 482 zdarzeniach w powiecie, z czego w 220 przypadkach były to pożary (56 dotyczyło obiektów mieszkalnych). W 76 incydentach, do wystąpienia zagrożenia przyczyniła się nieostrożność osób dorosłych, a 61 z nich powstało w wyniku podpaleń. Najwięcej pożarów w tym okresie odnotowano w gminach Sompolno i Kramsk. Pozostałe interwencje związane były z wypadkami komunikacyjnymi (59) oraz usuwaniem szkód wywołanych silnym wiatrem (35 zdarzeń). Strażacy z konińskiej jednostki PSP wspierali też akcje wydobycia i zabezpieczenia 711 beczek z niebezpieczną substancją, nielegalnie składowanych w nieczynnych żwirowniach w Przyjmie i Depauli.
 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie poinformowała o 283 kontrolach przeprowadzonych w obiektach żywnościowo-żywieniowych, w wyniku których wydano 17 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu sanitarnego oraz 3 decyzje - o zamknięciu zakładów. Przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego badania wody (produkowanej w 47 publicznych stacjach wodociągowych wiejskich i 6 - miejskich) potwierdziły jej czystość bakteriologiczną. W trzech z nich wykazały, natomiast, pogorszenie jakości wody uzdatnionej w związku z przekroczeniem zawartości manganu. Stacja sanitarno-epidemiologiczna wydała pozytywne oceny jakości wody na 12 objętych nadzorem kąpieliskach w powiecie. Z raportu Sanepidu wynika, że zapadalność na choroby zakaźne wśród mieszkańców miasta i powiatu kształtowała się na poziomie podobnym, jak w latach ubiegłych. Zaobserwowano wzrost zachorowań na ospę wietrzną oraz nieznaczny spadek zakażeń wywołanych przez rotawirusy. W wyniku prowadzonego nadzoru epidemiologicznego nad szczepieniami ochronnymi ustalono, że w I półroczu br. 446 dzieci nie zostało uodpornionych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, a 557 rodziców i prawnych opiekunów nie dopełniło obowiązku szczepień swoich dzieci. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie przekazał do Wojewody Wielkopolskiego 12 tytułów wykonawczych oraz wystawił 18 postanowień na zarzuty rodziców.
 
Z raportu Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Koninie wynika, że badania prowadzone w ramach programów monitorowania oraz kontroli występowania zakażeń zwierząt, nie potwierdziły występowania na terenie powiatu konińskiego żadnej z chorób zakaźnych zwierząt.
 
Niepokojąco wyglądają, natomiast, statystyki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie dotyczące kontroli obiektów w budowie. Na 81 skontrolowanych budynków, aż w 75 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie naruszeń przepisów prawa budowlanego. Do końca czerwca br. inspektor wydał też 62 pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i przyjął 298 zawiadomień o zakończeniu budowy.
 
W „Informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2017 r.” znalazły się także raporty z realizacji zadań Zarządu Dróg Powiatowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Materiał ten będzie przedmiotem obrad Rady Powiatu Konińskiego na sesji 30 października br.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting