Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Projekt "Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim"Wsparcie 148 uczniów oraz 8 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z Kleczewa i Sompolna, zdobycie przez nich praktycznej wiedzy i doświadczenia zawodowego, a także podniesie podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego zakłada projekt „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim”.

Projekt, na realizację którego Powiat Koniński podpisał umowę 27 grudnia 2016 r. uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu to 879.412,83 zł, w tym 90% dofinansowania tj. 791.471,54 zł oraz 87.941,29 zł wkładu własnego.  Projekt realizowany od 31 grudnia 2016 r. będzie trwał do 30 września 2018 r., przy zachowaniu trwałości jego rezultatów przez okres 5 lat od daty ostatniej płatności.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji zawodowej nauczycieli ze szkół.

Projekt polega na zapewnieniu uczniom doświadczenia zawodowego poprzez organizację staży zawodowych i praktyk w przedsiębiorstwach z Wielkopolski oraz szkoleń i kursów zawodowych. Uczniowie zostaną też objęci opieką doradcy zawodowego.  Dodatkowo projekt zakłada też skierowanie nauczycieli z placówek objętych wsparciem na specjalistyczne szkolenia oraz sfinansowanie studiów podyplomowych. Projekt zakłada również adaptację i wyposażenie dwóch pracowni zawodowych: krawieckiej i stolarskiej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting