Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Unijne pieniądze zmieniły Specjalny Ośrodek w Rychwale

Samorząd powiatu konińskiego zakończył 10 października 2017 r. realizację projektu „Pokonać bariery – rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale”. Dzięki inwestycji placówka zyskała dodatkowe pomieszczenia, nowoczesny sprzęt specjalistyczny do nauki i rehabilitacji, a także zniwelowała większość barier architektonicznych.
 
Uroczyste oddanie do użytku rozbudowanego ośrodka nastąpi 12 października 2017 r. podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

– Decyzję o rozbudowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale podjęliśmy ze względu na rosnącą liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niewystarczającą infrastrukturę do uruchomienia nowych zajęć specjalistycznych i dodatkowo-wyrównawczych - mówi starosta koniński Stanisław Bielik – Problemy osób z niepełnosprawnością są dla nas bardzo ważne gdyż dotyczą najbardziej potrzebujących, dlatego prace inwestycyjne w placówce rozpoczęliśmy z własnych środków nie czekając na informację o zakwalifikowaniu naszego projektu do unijnego wsparcia. Dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowaliśmy tę inwestycję ponosząc koszt stanowiący zaledwie 15% jej wartości - dodaje starosta.

Prace inwestycyjne w ośrodku rozpoczęły się na początku ubiegłego roku. Projekt, do którego powiat przystąpił nieco później, stanowił odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby jednostki w Rychwale. Swoim zakresem obejmował rozbudowę placówki oraz zakup specjalistycznego sprzętu do 6 nowych pracowni: rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, geograficzno-matematycznej, biologiczno-chemicznej, technicznej i czasu wolnego.
 
Zastosowane podczas prac budowlanych rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne pozwoliły dostosować budynek do wymagań i potrzeb osób niepełnosprawnych, jakim powinny odpowiadać obiekty użyteczności publicznej. Nowe sale do nauki, rehabilitacji i rekreacji zostały wyposażone m.in. w stoły rehabilitacyjne do masażu, łóżko do suchego hydromasażu, wannę do hydroterapii, rotor elektryczny, bieżnię, Pragmę, panele solne, zestaw do terapii metodą Tomatisa oraz aparat do prowadzenia terapii Biofeedback. Zakupiono także nowoczesne programy logopedyczne oraz multimedialne tablice interaktywne, laptopy dla uczniów, tablety i inne przedmiotowe pomoce dydaktyczne. Pracownia czasu wolnego wzbogaciła się o świetlno-dźwiękowy plac zabaw, magiczny dywan oraz gry pomocne w rozwijaniu wyobraźni i kreatywności uczniów.
 
Zgodnie z planami zarządu powiatu, a zarazem celem projektu, wprowadzone zmiany i udogodnienia pozwoliły stworzyć w ośrodku nowoczesną bazę edukacyjną dostosowaną do potrzeb, możliwości i ograniczeń jego uczniów.
 
Prace związane z rozbudową, adaptacją i wyposażeniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale trwały ponad półtora roku i kosztowały prawie 860 tysięcy złotych, w tym udział powiatu wyniósł niespełna 130 tysięcy, a ponad 730 tysięcy - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Oficjalne otwarcie nowej części budynku nastąpi 12 października 2017 r. podczas powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Powiat zakończył realizację projektu inwestycyjnego w specjalnym ośrodku w Rychwale
Powiat zakończył realizację projektu inwestycyjnego w specjalnym ośrodku w Rychwale
Powiat zakończył realizację projektu inwestycyjnego w specjalnym ośrodku w Rychwale
Powiat zakończył realizację projektu inwestycyjnego w specjalnym ośrodku w Rychwale
Powiat zakończył realizację projektu inwestycyjnego w specjalnym ośrodku w Rychwale
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting