Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Z XXVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz dwudziesty ósmy w tej kadencji. Posiedzenie zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym.
 
Radni zebrali się w starostwie 30 marca 2017 r., aby zrealizować osiemnastopunktowy porządek obrad. Podjęli osiem uchwał oraz przyjęli dwie informacje i cztery sprawozdania, w tym z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym.
 
Relacjonując pracę organu wykonawczego powiatu w okresie sprawozdawczym starosta koniński poinformował o rozstrzygnięciach zarządu, które zapadły na posiedzeniach 22 i 30 marca. Stanisław Bielik omówił też kilka ostatnich wydarzeń z życia powiatu. Podzielił się z radnymi m.in. informacjami o: sukcesie Anny i Tomasza Szczepankiewiczów z gminy Golina w XVI edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, przyznaniu powiatowi dofinansowania z WRPO na rozbudowę i adaptację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale, a także o przebiegu tegorocznego powiatowego etapu olimpiady konsumenckiej i uroczystości podsumowania ubiegłorocznych wyników sportowych powiatu.
 
Stanisław Bielik poinformował również o piśmie Komendanta Wojewódzkiego Policji, w którym zwrócił się do starosty konińskiego o zaopiniowanie odwołania Sławomira Jądrzaka z funkcji Komendanta Miejskiego Policji w Koninie. Dodał też, że nie znajdując uzasadnienia dla takiej decyzji, ustosunkował się do niej negatywnie. Temat ten powróci na najbliższej sesji, bowiem rada powiatu zamierza wyrazić swoje poparcie dla obecnego komendanta przyjmując stanowisko w tej sprawie.
 
W części informacyjno-sprawozdawczej obrad radni zapoznali się także z trzema innymi sprawozdaniami. Nie wnosząc żadnych uwag przyjęli dokumenty podsumowujące ubiegłoroczną działalność: Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Radni opowiedzieli się również za przyjęciem informacji z wykonania w 2016 r. zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 
Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie dostosowania do nowego ustroju szkolnego sieci prowadzonych przez powiat szkól ponadgimnazjalnych i specjalnych, a także określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację.
 
 Organ stanowiący wyraził też zgodę na zbycie nieruchomości powiatu położonej
w obrębie Gogolina (gm. Wilczyn) oraz zatwierdził do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dwa projekty służące aktywizacji bezrobotnych, na które jednostka otrzymała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Na wczorajszej sesji rada dokonała zmian w budżecie powiatu konińskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadecydowała też o powierzeniu gminie Rzgów realizacji zadania polegającego na przebudowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Rzgów oraz przekazała na ten cel 80 tysięcy zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting