Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Unijne wsparcie dla SOSW w Rychwale

Powiat koniński otrzymał ponad milion dofinansowania z WRPO. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na realizację projektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale.
 
W roku ubiegłym Powiat Koniński przystąpił do dwóch konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Wydział Rozwoju i Promocji konińskiego starostwa aplikował o wsparcie finansowe z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 na realizację projektów: „Pokonać bariery – rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale” oraz „Pokonać bariery – rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale. Obydwa wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną i zakwalifikowane zostały do dofinansowania. Dzięki temu budżet powiatu zasili dodatkowe 1.003.688,74 zł., z czego 780.907,23 zł przeznaczone zostanie na inwestycje w placówce, a 222.781,51 zł – na podniesienie wiedzy i kompetencji jej uczniów oraz nauczycieli.
 
Środki pozyskane w ramach projektu inwestycyjnego (stanowiące 85 % jego całkowitej wartości) oraz prawie 147 tysięcy wkładu własnego powiatu pozwolą na rozbudowę ośrodka oraz zakup wyposażenia do 6 pracowni: rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, geograficzno-matematycznej, biologiczno-chemicznej, technicznej i czasu wolnego.
 
Realizacja drugiego projektu (współfinansowanego z unijnych funduszy w 95 %) umożliwi wsparcie rozwoju edukacji gimnazjalnej w ośrodku poprzez doposażenie pracowni oraz organizację szkoleń i studiów podyplomowych dla 9 nauczycieli, a także zajęć specjalistycznych i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 26 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.

„Poziom dochodów własnych powiatu znacznie ogranicza realizowanie przedsięwzięć zabezpieczających potrzeby naszych szkół oraz placówek oświatowych. Cieszę się więc, że po raz kolejny nasze starania doprowadziły do celu i pozyskaliśmy środki pozabudżetowe na realizację projektów ważnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale - mówi starosta Stanisław Bielik - ten dodatkowy milion, który zasilił budżet powiatu na pewno będzie dobrze spożytkowany”.

Rozbudowa Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale
Rozbudowa Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting