Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Z XXX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Zgoda na przystąpienie do realizacji projektu „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” o wartości ponad 4 milionów zł była najważniejszą decyzją radnych, którzy spotkali się w środę 10 maja na XXX sesji Rady Powiatu Konińskiego. 

Radni zrealizowali osiemnastopunktowy program sesji. Podejmując decyzje w sprawach bieżących procedowali nad sześcioma uchwałami, przyjęli także cztery sprawozdania i jedną informację.
 
W części informacyjno-sprawozdawczej posiedzenia, po wysłuchaniu sprawozdania Starosty Konińskiego z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, radni zapoznali się z dokumentami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Przyjęli też sprawozdanie z realizacji współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. i dokonali zmian w uchwale dotyczącej tegorocznej współpracy samorządu z NGO.
 
Zadecydowali również o wprowadzeniu zmiany w tegorocznym planie wydatków finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organ stanowiący podjął decyzję o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej nowo wybudowanej drogi na odcinku Kaliska - Gogolina – Wielkopole (nr 3180P).  Najistotnijszą decyzją Rady było  przystąpienie Powiatu Konińskiego do realizacji projektu „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”. Unijny projekt, którego liderem jest Powiat Koniński, obejmuje 6 szkół ponadgimnazjalnych z Konina oraz Żychlina i jest kolejnym działaniem przyjętego w ubiegłym roku przez samorządy OSI Mandatu Terytorialnego.
 
Kolejne rozstrzygnięcia dotyczyły finansów. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydowali o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący. Dotyczyły one reorganizacji posiadanych środków oraz wprowadzenia do planu finansowego funduszy zewnętrznych, m.in dotacji celowych Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pieniędzy przekazanych przez gminy na realizację wspólnych przedsięwzięć drogowych i zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2017 – 2027.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting