Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się1 czerwca 2017 r. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja z realizacji zadań w 2016 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie.
7. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2016 r.
8. Informacja z realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Wierzbinek.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Grodziec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilczyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2017-2027.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
16. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
17. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting