Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Dziesiąty rok usuwania azbestu w powiecie konińskimzawierających azbest

W tym roku z powiatu konińskiego zniknie kolejne tysiąc sześćset ton odpadu azbestowego.

Starostwo Powiatowe w Koninie, nieprzerwanie od dziesięciu lat, kontynuuje proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu. Od początku, celem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest….” jest pomoc osobom fizycznym (posiadającym nieruchomość w powiecie konińskim) w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych. Dzięki tej inicjatywie unieszkodliwionych zostało już ponad siedem tysięcy ton wyrobów azbestowych za prawie pięć milionów trzysta tysięcy złotych. Powiat Koniński przeznaczył na ten cel trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy środków własnych oraz milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) .

Kontynuacja programu w tym roku pozwoli unieszkodliwić kolejne tysiąc sześćset ton odpadu azbestowego. Zgodnie z przedmiotem zamówienia, wyłoniona w przetargu firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania będzie realizować to zadanie do 3 listopada, a całkowita wartość usługi zamknie się w kwocie pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych. Samorząd otrzymał już promesę od Zarządu WFOŚiGW o planowanej pomocy finansowej w wysokości nieprzekraczającej dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych. Ostateczna wielkość dotacji uzależniona będzie od zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia. Pozostały koszt usługi – dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych - konińskie starostwo pokryje z budżetu powiatu.

Jak informuje Julia Stasińska z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zainteresowanie udziałem w programie wzrasta z każdym kolejnym rokiem jego realizacji. Od początku 2017 r., do konińskiego starostwa wpłynęło ponad trzysta dwadzieścia zgłoszeń. Nabór wniosków, które są sukcesywnie przekazywane do firmy AM Trans Progres z Poznania, nadal trwa. Zgłoszenia będą realizowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tegoroczną kontynuację zadania.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Biuletynie informacji Publicznej Powiatu Konińskiego oraz siedzibach gmin.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting