Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Stypendia Starosty Konińskiego wręczone

Stypendia Starosty Konińskiego wręczoneNajlepsi uczniowie i studentka z powiatu konińskiego odebrali stypendia z rąk Starosty Konińskiego. Tegoroczne grono uzdolnionych osób powiększyło się o 63 uczniów i jedną studentkę. Uroczystość wręczenia odbyła się 22 lutego 2017 r.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z powiatu, przyznał stypendia, szczególnie uzdolnionej młodzieży, za wysokie osiągnięcia w nauce.
 
O stypendium starosty – zgodnie z Regulaminem Stypendium Starosty Konińskiego mogli wnioskować uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz studenci uczący się w trybie dziennym, pozostający w trudnej sytuacji materialnej i uzyskujący średnią ocen nie niższą niż 4,50.
 
Miesięczne wsparcie stypendialne wyniesie 200,00 zł dla ucznia i 250,00 zł dla studenta. Powiat przeznaczy na ten cel 107.500,00 zł.
 
Z uzdolnioną młodzieżą z powiatu, rodzicami i nauczycielami oraz dyrektorami szkół spotkali się: Stanisław Bielik – starosta koniński, Władysław Kocaj – wicestarosta koniński oraz Jan Bartczak – naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 
Stypendium Starosty Konińskiego otrzymali uczniowie:
 
Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie:
1. Dominika Wojtyniak – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,
2. Natalia Rosiak – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,
3. Luiza Widelska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,
4. Dominika Grabowska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,
5. Kaja Kurlapska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
6. Nikola Kapela – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
7. Kinga Swacińska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
8. Klaudia Wolińska– uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
9. Norbert Siałkowski – uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
10. Oskar Wojtyniak – uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
11. Sandra Majewska – uczennica kl. IV technikum – technik organizacji reklamy,
12. Karina Pilarska – uczennica kl. IV technikum – technik organizacji reklamy,
13. Karina Szymczak – uczennica kl. IV technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych,
14. Kamila Gradecka – uczennica kl. IV technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych,
15. Damian Grzeszczak – uczeń kl. IV technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych,
16. Aneta Bocian – uczennica kl. IV technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych,
17. Cezary Wojciechowski – uczeń kl. III technikum – technik ekonomista,
18. Marcelina Małolepsza – uczennica kl. III technikum – technik ekonomista,
19. Kasjan Owsianko – uczeń kl. III technikum – technik ekonomista,
  1. Martyna Kołacka – uczennica kl. III technikum – technik organizacji reklamy,
21. Weronika Kropidłowska – uczennica kl. III technikum – technik organizacji reklamy,
22. Weronika Stasiak – uczennica kl. III technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych,
23. Marika Piotrowska – uczennica kl. II technikum – technik organizacji reklamy,
24. Anna Gałdyn – uczennica kl. II technikum – technik spedytor,
25 Katarzyna Krzosek – uczennica kl. II technikum – technik spedytor.
 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie:
1. Mateusz Sergiusz Jąkalak – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,
2. Michał Guźniczak – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,
3. Beata Karolina Mularska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,
4. Anna Krygier – uczennica kl. IV technikum,
5. Aleksandra Soszyńska – uczennica kl. IV technikum,
6. Sandra Kędzierska – uczennica kl. IV technikum,
7. Krzysztof Dembowski – uczeń kl. III technikum,
8. Oliwia Weber – uczennica kl. III technikum,
9. Martyna Sałata – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
10. Alicja Szafrańska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
11. Alicja Anna Polaszewska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
12. Weronika Kmieć – uczennica kl. II technikum,
13. Andżelika Patrycja Ziółkowska – uczennica kl. II technikum,
14. Monika Pawlak – uczennica kl. II technikum,
15. Katarzyna Walter – uczennica kl. IV technikum.
 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie:
1. Aleksandra Grzeszczak – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,
2. Patrycja Banaszak – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
3. Bartosz Jałoszyński – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,
4. Jakub Mateusz Łukasiewicz – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,
5. Michał Brożyński – uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
6. Marcin Woźniak – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,
7. Hanna Witkowska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
8. Dominika Dogoda – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
9. Michał Działakiewicz– uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
10. Dawid Patryk Greficz – uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
11. Weronika Kamińska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
12. Magdalena Marek – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
13. Klaudiusz Piotr Kalisty – uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
14. Przemysław Przebieracz – uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
15. Paulina Strzelczyk – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
16. Urszula Paszek – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,
17. Jan Turowski – uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,
18. Dawid Szymański – uczeń kl. III zasadniczej szkoły zawodowej.
 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale:
1. Kewin Olejniczak– uczeń kl. VI szkoły podstawowej specjalnej,
2. Sabina Grobelska – uczennica kl. VI szkoły podstawowej specjalnej,
3. Justyna Krawczyk – uczennica kl. III gimnazjum specjalnego,
4. Małgorzata Darul – uczennica kl. I zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej.
5. Klaudia Walczak – uczennica kl. II zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej,
 
 
Ewa Gemziak – studentka trzeciego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół i życzymy wszystkim dalszych sukcesów.
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie
Stypendyści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
Stypendyści Zespołu Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
Stypendyści Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting