Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Powiat Koniński rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych między Miastem Konin a Gminą Stare Miasto, naruszających jednocześnie granice powiatu konińskiego.

Zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm.) procedura zmiany granic gmin, naruszająca granice powiatów, wymaga opinii rad powiatów. Wyrażenie opinii przez Radę Powiatu Konińskiego w niniejszej sprawie nastąpi po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami powiatu.

Konsultacje społeczne będą polegać na wyrażeniu opinii przez pełnoletnich mieszkańców powiatu, którzy wypełnią ankietę konsultacyjną. Formularz dostępny będzie na stronie www.dialog.powiat.konin.pl oraz w formie drukowanej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w punkcie informacyjnym: Al. 1-ego Maja 9, 62-510 Konin oraz w siedzibach urzędów gmin powiatu konińskiego.

Proponowane przez Miasto Konin zmiany dotyczą włączenia gruntów i obiektów oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie w granice miasta. Spółka, której jedynym udziałowcem jest Miasto Konin, zobowiązana jest płacić Gminie Stare Miasto podatek od gruntów, budynków i budowli, który wynosi ponad 600.000,00 zł. Ponadto, zmiany granic mają służyć zapewnieniu ciągłości i kompletności dróg krajowych: nr 25- Trasa Bursztynowa, nr 72- ul. Świętojańska oraz drogi gminnej nr 819P- ul. Europejskiej.

Konsultacje zakończą się 1 marca 2017 r.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting