Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Ocenili stan przygotowania służb do zimy

Ocenili stan przygotowania służb do zimyKomisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Starosty Konińskiego oceniła stan przygotowania służb do zimy. Obradom 16-osobowego organu przewodniczył starosta Stanisław Bielik.
 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego odbyło się 20 listopada 2017 r. w urzędzie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, pracownicy zarządców dróg, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, członkowie komisji wyznaczeni przez radę powiatu: Andrzej Nowak i Mieczysław Andrzejewski, a także prokurator rejonowa Małgorzata Kudła oraz pracownicy Biura Spraw Obronnych starostwa.
 
Spotkanie poświęcone było przygotowaniu służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego 2017/2018. W tym celu omówiono działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach powiatu konińskiego, m.in. przygotowania drogowców do „akcji zima”. Dużo uwagi poświęcono też pomocy osobom bezdomnym, chorym i samotnym. Przedstawiono m.in. zaktualizowaną listę miejsc noclegowych dla osób bezdomnych i potrzebujących. Według niej, na terenie powiatu i miasta działają trzy takie ośrodki: noclegowania w Koninie, schronisko gminne w Wilczynie oraz hostel prowadzony przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Poza tym, policja i straż miejska będą częściej kontrolować miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni.
 
W drugiej części posiedzenia, członkowie komisji przeanalizowali przyszłoroczny budżet Biura Spraw Obronnych i wydali pozytywną opinię w tej sprawie, a także zapoznali się z „Powiatowym programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2018 – 2022”.

- Należy uznać, że zagrożenia mogące skutkować wystąpieniem w okresie zimowym sytuacji kryzysowej zostały dobrze zidentyfikowane i będą na bieżąco monitorowane, a służby, inspekcje i straże są gotowe do reagowania w celu minimalizowania ich skutków – podsumowuje posiedzenie komisji Paweł Figurski, kierownik Biura Spraw Obronnych.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting