Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Do 15 kwietnia trwa rekrutacja do programu stypendialnego

Fundacja BGŻ BNP Paribas prowadzi rekrutację do XV edycji programu Klasa. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.

 „Klasa” to 4-letnie stypendium obejmujące:

  • 3 – letnie wsparcie finansowe w trakcie nauki w liceum.
Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz pełne wyżywienie. Otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe. Bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.
  • stypendium na I roku studiów.
 
Kończysz gimnazjum i zastanawiasz się co dalej? Jesteś ciekawy świata i chcesz się dalej rozwijać? Program „Klasa” Fundacji BGŻ BNP Paribas jest właśnie dla Ciebie. Wystarczy, że:
  • Twoja średnia ocen wynosi co najmniej 4,5,
  • pochodzisz z miejscowości do 100 000 tys. mieszkańców,
  • dochód w rodzinie nie przekracza 1200 zł brutto na osobę,
  • chętnie pomagasz innym,
  • poprosisz dyrektora gimnazjum lub wychowawcę klasy w Twojej szkole o napisanie rekomendacji.
Sprawdź, czy spełniasz kryteria naboru do „Klasy” Fundacji BGŻ BNP Paribas.
Odwiedź stronę, wypełnij formularz na www.fundacja.bgzbnpparibas.pl
i dołącz do programu. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2017 r.

 
Fundacja BGŻ BNP Paribas została powołana do życia w 2006 roku. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie edukacji, kultury oraz solidarności społecznej, podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej, a także wspieranie idei wolontariatu, popularyzacja tej formy zaangażowania w sektorze finansowym i rozwijanie wolontariatu pracowniczego w Banku.
Fundacja wspiera i propaguje inicjatywy służące podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, wywodzącej się z regionów oraz rodzin dotkniętych ubóstwem.

Więcej szczegółów dotyczących działalności Fundacji i programu „Klasa” znajdą Państwo na stronie www.fundacja.bgzbnpparibas.pl.

Ĺšródło: www.fundacja.bgzbnpparibas.pl
 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting