Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Powiat koniński ma budżet na 2018 rok

Powiat koniński ma budżet na 2018 r. Jest rekordowy pod względem wielkości i wynosi blisko 97 milionów złotych.

Radni powiatu konińskiego spotkali się 28 grudnia na trzydziestym ósmym i zarazem ostatnim posiedzeniu w tym roku. Przyjęli wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały oraz zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki. Zatwierdzili też przyszłoroczne plany pracy rady i jej stałych komisji.

Obrady przyniosły również rozstrzygnięcia w sprawie najważniejszych dokumentów finansowych powiatu. Radni byli jednomyślni uchwalając wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2027.

Zgodnie zagłosowali też za przyjęciem budżetu na 2018 r., w którym dochody powiatu prognozowane są na 96 mln 985 tys. zł., a wydatki - na 94 mln 66 tys. zł. Różnicę między dochodami a wydatkami, czyli nadwyżkę budżetową w wysokości 2 mln 918 tys. powiat planuje wydać na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Według starosty Stanisława Bielika plan finansowy w proponowanym kształcie należy uznać za satysfakcjonujący.

Przyszłoroczny budżet został opracowany na miarę możliwości powiatu i w pełni te możliwości wykorzystuje. Prognozowane na przyszły rok dochody, to najwyższa kwota, jaka kiedykolwiek była zapisana w budżecie na etapie jego planowania, a w stosunku do mijającego 2017 r. - to więcej o 18 mln 421 tys. zł - mówi starosta.

Największymi wartościami po stronie dochodów są subwencje i dotacje, w tym subwencja ogólna - 34  mln 609 tys. zł oraz prognozowane na 47 mln 412 tys. zł dochody własne, głównie z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych. Wartości te utrzymują się na zbliżonym poziomie od kilku lat. Stąd o wielkości  przyszłorocznych dochodów zadecydowały środki (blisko 14 mln zł) pozyskane przez powiat na realizację sześciu projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najwięcej środków po stronie wydatków pochłonie, natomiast, funkcjonowanie oświaty, transport i łączność oraz zadania z zakresu polityki społecznej. Plan finansowy zakłada też ponad 6,5 mln zł na wydatki majątkowe. Jak zaznacza starosta, w ciągu roku ulegną one zwiększeniu. Przykład wcześniejszych lat pokazuje, że wydatki majątkowe nie ograniczają się tylko do kwot zapisanych w projektach budżetów – wyjaśnia Stanisław Bielik – na zadania inwestycyjne, głownie modernizacje i remonty dróg, przekazywane będą zarówno wszystkie wygospodarowane środki, jak i pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych, w tym pomoc finansowa gmin.

Starosta zapewnił radnych, że przyszłoroczny budżet, nie tylko gwarantuje realne wykonanie zadań nałożonych na samorząd, ale stwarza duże szanse na pomnożenie majątku powiatu i dalszy jego rozwój.

Projekt budżetu powiatu konińskiego na 2018 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje rady oraz uzyskał akceptację klubów rady. Sprawnie przebiegło również głosowanie nad dokumentem. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting