Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Zarząd Powiatu z absolutorium

Sesja Rady Powiatu KonińskiegoOsiemnaście głosów „za” i cztery „wstrzymujące” - takim wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego miał dziś powody do zadowolenia. Rada dobrze oceniła ubiegłoroczny budżet, którego dochody osiągnęły kwotę 94 619 061,82 zł i zostały wykonane na poziomie 100,82 %, a wydatki wyniosły 90 530 782,16 zł. co dało 93,98 % realizacji planu. Zarząd zakończył, więc 2016 rok z nadwyżką budżetową w wysokości 4.088.279,66  zł.  O skuteczności i efektywności działań organu wykonawczego świadczy też zmniejszenie o 2.781.985,19 zł zobowiązań powiatu z tytułu zaciągniętych w ubiegłej kadencji kredytów, a także pomnożenie majątku powiatu o 18 231 525,00 zł do wartości 204 831 614,00 zł.
 
Składając przed radą roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, starosta Stanisław Bielik wyjaśnił, że uzyskanie korzystnego wyniku finansowego w ubiegłym roku budżetowym było możliwe dzięki racjonalnej gospodarce środkami publicznymi, a zwłaszcza ograniczeniu wydatków bieżących.
 
„… i tak dla przykładu podam, że w samej administracji w starostwie wydatki te w stosunku do planu były niższe o 480 000, 00 zł, a w stosunku do roku 2015 - o 352 000,00 zł. - mówił starosta - Oszczędności te dotyczą nie tylko urzędu, odnotowaliśmy je również we wszystkich jednostkach powiatu” – dodał.
 
Starosta podkreślił też, że w ubiegłym roku utrzymany został wysoki poziom inwestycji. Na zadania te wydano łącznie 23 069 097,97 zł, z czego 21 151 176,76 zł przeznaczono na realizację 16 inwestycji na drogach powiatu.
 
Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz zrealizowaniu pozostałych etapów procedury absolutoryjnej, radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną gospodarkę finansową powiatu. Dali temu wyraz udzielając Zarządowi Powiatu Konińskiego absolutorium. Uchwałę podjęto w obecności 22 radnych, stosunkiem głosów: 18 "za" i 4 „wstrzymujące się”.
 
W dalszej części obrad radni podjęli też osiem innych uchwał i przyjęli informację dotyczącą płatności zrealizowanych w ubiegłym roku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting