Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XXXI sesja Rady Powiatu KonińskiegoUdzielenie pomocy finansowej trzem gminom, powierzenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej powiatu – to główne decyzje podjęte na sesji Rady Powiatu Konińskiego.
 
Radni powiatu obradowali w starostwie 1 czerwca. Na XXXI posiedzeniu podjęli 6 uchwał, przyjęli 3 informacje oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 
Relacjonując pracę zarządu, starosta Stanisław Bielik omówił też ostatnie wydarzenia z życia powiatu. Odniósł się również do ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 11 i 12 maja w Kołobrzegu. Przewodniczący zarządu poinformował o przyjętych podczas obrad stanowiskach oraz przybliżył najważniejsze zapisy jednego z nich - dotyczącego „Karty Samorządności”.  Starosta zaprosił też radnych na organizowane przez powiat II Dni Rodzicielstwa Zastępczego (8 czerwca w Kazimierzu Biskupim) oraz Powiatowe Dni Rodziny połączone z obchodami Dnia Seniora ( 24 czerwca w Licheniu).
 
W części sprawozdawczej posiedzenia radni zapoznali się także z dokumentami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Koninie oraz funkcjonowanie zasobów pomocy społecznej w powiecie w 2016 r. Przyjęli również informację Zarządu Dróg Powiatowych z realizacji zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 oraz prowadzenia prac remontowych.
 
Procedując nad projektami uchwał, organ stanowiący powiatu powierzył gminie Wierzbinek wykonanie zadania polegającego na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3193P na odcinku Sadlno-Wierzbinek i przekazał na ten cel
300 000,00 zł.  Zadecydował również o udzieleniu wsparcia finansowego gminom: Grodziec, Rychwał oraz Wilczyn w formie dotacji celowych na wykonanie termomodernizacji strażnic gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych.  Pomoc powiatu dla każdej z gmin wyniosła 10.000,00 zł, a podział środków na poszczególne jednostki został wskazany
w złożonych przez samorządy lokalne wnioskach.
 
Rada przyjęła też autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie zadecydowała o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 oraz w budżecie na rok bieżący. Uwzględniały one m.in. ujęcie w planie wydatków 30 tysięcy złotych na zdanie inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale, a także zwiększenie planu dochodów o ponad 2 miliony 360 tysięcy złotych w związku z realizacją 4 projektów współfinansowanych z UE.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting