Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego

Bezpieczeństwo letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ocena stanu przygotowań do sezonu letniego, to główne tematy obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego.
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego obradowała w siedzibie urzędu 6 czerwca 2017 r. Posiedzeniu przewodniczył starosta Stanisław Bielik. Uczestniczący w nim przedstawiciele komend miejskich policji i straży pożarnej oraz przedstawiciele inspekcji sanitarnej i kuratorium oświaty przedstawili wyniki kontroli przeprowadzonych w miejscach wypoczynku oraz omówili propozycje działań prewencyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na wakacjach w powiecie konińskim.

- Ścisła współpraca między tymi instytucjami i służbami poprawiła wykrywanie i zarazem zwalczanie nieprawidłowości, a tym samym wpłynęła na jakość usług świadczonych w miejscach wypoczynku na terenie naszego powiatu. Z przedstawionych informacji wynika, że wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczny wypoczynek młodzieży i dzieci są w pełni przygotowane do sezonu letniego - poinformowała Kamila Grobelska, inspektor ds. zarządzania kryzysowego w konińskim starostwie.

W drugiej części posiedzenia omówiono sprawy bieżące, m.in. problem nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów na wyrobiskach pożwirowych „Przyjma IV” w gminie Golina oraz w miejscowości Depaula w gminie Krzymów. Obecni na spotkaniu przedstawiciele służb poinformowali, że na pierwszym z wymienionych wyrobisk wydobyto  250 beczek (w tym 48 uszkodzonych) i 48 pojemników z tworzywa sztucznego. Natomiast, w Depauli wykopano ponad 400 beczek, z których większość była uszkodzona. W sprawie głos zabrała również Agnieszka Dybała-Kamińska, dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, która poruszyła kwestię ujęć wodnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie żwirowisk. Zapewniła, że woda z tych zbiorników została zbadana i jej parametry zachowują właściwy poziom. Ponadto, uczestnicy posiedzenia ustalili, że sprawa będzie nadal monitorowana przez odpowiednie służby, w tym działające z ramienia Starosty Konińskiego - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
W ostatnim temacie obrad Powiatowy Lekarz Weterynarii  odniósł się do aktualnej sytuacji dotyczącej występowania chorób zakaźnych wywołanych wirusem wysoce zajadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ireneusz Szefliński  poinformował, że  w powiecie konińskim nie zlokalizowano  kolejnych ognisk chorobotwórczych.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting