Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Zarząd Powiatu Konińskiego 29 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert ogłoszonych w dniu 24 maja 2017 r.

Podmioty, które otrzymują dotację na realizację ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting