Skocz do zawartości

Aktualności 2016

Aktualności

Z XXIV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Z XXIV sesji Rady Powiatu KonińskiegoSprawy drogowe i społeczne zdominowały XXIV sesję Rady Powiatu Konińskiego, która odbyła się 30 listopada 2016 r. Porządek posiedzenia liczył 20 punktów. Radni podjęli 9 uchwał oraz przyjęli 2 informacje. Starosta Stanisław Bielik omówił też ostatnie wydarzenia z życia powiatu.
 
W części sprawozdawczej obrad radni przyjęli informacje przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych – o zawansowaniu prac na drogach powiatu konińskiego, a także na temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg 2016/2017. Usuwaniem skutków zimy na drogach zajmować się będzie 8 firm wyłonionych w przetargach. Blisko 550 km dróg powiatowych zostanie objętych odśnieżaniem.
 
Radni zdecydowali też o przyjęciu powiatowego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, powierzeniu Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz zmianach w planie tegorocznych wydatków PFRON. Byli też jednomyślni w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim”, którego głównym celem jest poprawa zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów z ZSP w Kleczewie oraz Sompolnie. Organ stanowiący zdecydował również o wyrażeniu zgody na przystąpienie Powiatu do partnerskiego projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z 12 gminami powiatu konińskiego oraz 4 organizacjami pozarządowymi.  Rolę partnera wiodącego pełnić będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, a całkowity koszt projektu wyniesie 3.979.499,05 zł.
 
W dalszej części obrad radni wybrali spośród siebie także kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Koninie - organu opiniodawczo-doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy. Najwięcej głosów uzyskała radna Halina Lenartowicz.
 
Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach finansowych. Rada przyjęła autopoprawki zgłoszone przez zarząd powiatu, a następnie wprowadziła zmiany do uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 
Na zakończenie sesji głos m.in. zabrał Piotr Czerwiński-Mazur - z-ca dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, który podziękował za dotychczas okazane wsparcie oraz zadeklarował chęć dalszej współpracy z samorządem powiatowym.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting