Skocz do zawartości

Aktualności 2016

Aktualności

Z XVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Za nami XVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Radni zdecydowali m.in. o dofinansowaniu do zakupu biletów miesięcznych oraz pobytu w internacie uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński.
 
Początek posiedzenia miał uroczysty charakter. Starosta Stanisław Bielik wręczył odznakę tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego” Antoniemu Bąkowi odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Natomiast z wizją swojej pracy w jednostce zapoznał radnych Józef Karmowski, który obejmie to stanowisko 1 maja 2016 r. Ponadto starosta koniński przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, a także podzielił się z radnymi informacjami o kilku ostatnich wydarzeniach z życia powiatu.
 
W części informacyjno - sprawozdawczej obrad radni zapoznali się z dokumentami podsumowującymi ubiegłoroczne zadania jednostek, służb i instytucji. Nie wnosząc uwag przyjęli sprawozdania: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu bezpieczeństwa i porządku, z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie, a także informację z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie.
 
Zgodnie z porządkiem obrad rada powiatu podjęła także 5 uchwał. Organ stanowiący powierzył gminie Wilczyn realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika o dł. 400 mb przy drodze powiatowej nr 3181P na odcinku Wilczogóra – Wturek. Gmina Wierzbinek natomiast wyraziła wolę budowy chodników w Kolonii Racięcin (przy drodze powiatowej nr 3191P) oraz Mąkoszynie (droga powiatowa nr 3197P). Radni przyjęli też „Powiatowy Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Koniński”. Głównym założeniem programu jest finansowe wsparcie uczniów dojeżdżających do szkół powiatu poprzez 50% refundację kosztów związanych z zakupem biletów miesięcznych oraz pobytem w internacie. Obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach finansowych. Rada przyjęła zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
Starosta Stanisław Bielik wręczył odznakę tytułu
XVIII sesja Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting