Skocz do zawartości

Aktualności 2016

Aktualności

Powiat koniński ma nowy budżet

Powiat koniński ma budżet na 2016 r. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie.
 
Radni powiatu konińskiego spotkali się 30 grudnia na piętnastym i zarazem ostatnim posiedzeniu w tym roku kalendarzowym. Przyjęli wszystkie ujęte w porządku obrad uchwały oraz zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki. Zatwierdzili też przyszłoroczne plany pracy: rady i jej stałych komisji oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej.
 
Obrady przyniosły również rozstrzygnięcia w sprawie najważniejszych dokumentów finansowych powiatu. Radni byli jednomyślni uchwalając wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2023. Zgodnie zagłosowali też za przyjęciem budżetu na 2016 r., w którym dochody powiatu prognozowane są na 74 mln 760 tys. zł., a wydatki - na 74 mln 818 tys. zł.
 
Według starosty Stanisława Bielika plan finansowy w proponowanym kształcie nie jest satysfakcjonujący, ale odpowiada realiom oraz możliwościom finansowym powiatu.

„To trudny budżet, wymagający wielu ograniczeń oraz dużych oszczędności zarówno przy projektowaniu, jak i na każdym etapie jego realizowania. Wszystkie nasze jednostki organizacyjne muszą liczyć się z koniecznością ograniczenia kosztów i wydatków oraz szukania rezerw, z których będzie można sfinansować zadania służące zaspokojeniu niezbędnych potrzeb” - mówił starosta.

 Największymi wartościami po stronie przyszłorocznych dochodów są subwencje i dotacje - 43,3 mln zł, w tym subwencja ogólna - 29,6 mln zł oraz dochody własne, a zwłaszcza: 17,6 mln z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz ponad 3 mln zł wpływów z opłat komunikacyjnych.
 
Najwięcej środków po stronie wydatków pochłonie funkcjonowanie oświaty - 12,5 mln oraz zadania drogowe - 11 mln.  Plan finansowy zakłada też ponad 9 mln zł na inwestycje. Zostaną one przeznaczone na kontynuację zadania na drodze Kaliska-Gogolina-Wielkopole (2 mln zł) oraz na przebudowę dróg powiatowych: nr 3210P - na odcinku łączącym miejscowości Grąblin i Wola Podłężna (3,5 mln zł) oraz nr 3250P na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki (3,5 mln zł). Wśród przyszłorocznych priorytetów inwestycyjnych znalazły się także: rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz adaptacja na potrzeby rehabilitacyjne poddasza Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

„Główną przesłanką, którą kierowaliśmy się przy doborze zadań inwestycyjnych była możliwość ubiegania się o dofinansowanie ich realizacji ze źródeł zewnętrznych. Aby zwiększyć nasze szanse na inwestowanie i pomnożenie majątku powiatu będziemy dążyć do pozyskania jak najwięcej środków pozabudżetowych” – wyjaśnił Stanisław Bielik podsumowując prace nad konstruowaniem dokumentu. Starosta zapewnił też, że przyszłoroczny budżet daje stabilność finansową powiatu i gwarantuje realne wykonanie zadań nałożonych na samorząd.

 Projekt budżetu powiatu konińskiego na 2016 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje rady oraz uzyskał akceptację klubów rady. Sprawnie przebiegło również głosowanie nad dokumentem. Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting