Skocz do zawartości

Aktualności 2016

Aktualności

Konkurs ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego  ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresów: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Oferty na konkursy w dziedzinach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej można składać w terminie do 23 marca 2016 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting