Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Organizacja punktów nieodpłatnych porad prawnych w powiecie konińskim

Uroczyste otwarcie punktu bezpłatnej obsługi prawnej w Kramsku dokonał starosta koniński i wójt Gminy KramskOd nowego roku mieszkańcy powiatu konińskiego będą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Już 4 stycznia rozpoczęły dyżury punkty w Rychwale, Kramsku, Ślesinie, Kleczewie i Wierzbinku.
 
Obowiązek zapewnienia nieodpłatnego dostępu do porad prawnych na poziomie lokalnym nakłada na powiat koniński ustawa z sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przepisy te weszły w życie 1 stycznia 2016 r. i mają na celu utworzenie ogólnopolskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych (którym w okresie roku poprzedzającego przyznano świadczenie z pomocy społecznej), osób młodych do 26. lat, seniorów powyżej 65. roku życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii
 
Pomoc będzie można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa będzie również prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące działalności gospodarczej.
 
Ogólnopolski system nieodpłatnego doradztwa prawnego ma pomóc w zniwelowaniu bariery finansowej dla części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych.
 
Bezpłatna pomoc prawna, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, będzie finansowana przez państwo. Na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie doradców powiat otrzymał dotację celową z budżetu wojewody.
 
W powiecie funkcjonować będzie pięć punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Dwa z nich obsługiwane będą - na podstawie umów zawartych z powiatem - przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej lub radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych, a pozostałe trzy - za pośrednictwem organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, które każdego roku wyłaniane będą w otwartym konkursie ofert. W pierwszym roku funkcjonowania lokalnego systemu bezpłatnych porad prawnych, zadanie to realizowało będzie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. Spośród czterech aplikujących organizacji, to właśnie stowarzyszenie uzyskało najwięcej punktów. Na ocenę komisji wpłynęła, zarówno strona merytoryczna oferty, jak i ponad 20-letnie doświadczenie organizacji w prowadzeniu poradnictwa prawnego w regionie. Na prowadzenie trzech punktów pomocy prawnej starostwo przekaże wyłonionej w konkursie organizacji dotację w wysokości 179.838,00 zł.
 
Zadanie polegające na zapewnieniu nieodpłatnego dostępu mieszkańców do porad prawnych powiat realizuje w porozumieniu i we współpracy z samorządami lokalnymi. Dzięki temu, dyżury bezpłatnych porad prawnych zostały zorganizowane rotacyjnie na terenie wszystkich czternastu gmin. W każdym punkcie pomoc prawna udzielana będzie pięć dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie. W związku z tym, że na jedno biuro przypadać będzie kilka miejsc udzielania porad, czas pracy prawników został odpowiednio podzielony pomiędzy te miejsca. Mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z usług w dowolnym punkcie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie zgodnie z ustalonym planem dyżurów.
 
HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW BEZPŁATNEJ OBSŁUGI PRAWNEJ W POWIECIE KONIŃSKIM w 2016 r.
(ważny do 31.08.2016r.)
Nr punktu Lokalizacja  i zasięg Godziny otwarcia
Punkty obsługiwane przez ORA i OIRP
I UMiG Ślesin

 
Gmina Ślesin
Ośrodek Zdrowia, ul. Targowa 23,
62-561 Ślesin
poniedziałki i wtorki
w godz. 1300 - 1700
Gmina Skulsk
Urząd Gminy w Skulsku, pok. 3,
ul. Targowa 2, Skulsk
środy
w godzi. 1000-1400
Gmina Wilczyn
ul . Konińska 4, 62-550 Wilczyn
czwartki i piątki,
w godz. 1000-1400
II UG Rychwał

 
Gmina Rychwał
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
pok. 2, ul. Tuliszkowska 1, 62-570 Rychwał
poniedziałki i wtorki
w godz. 900-1300
Gmina Grodziec
Urząd Gminy, ul. Główna 17,
62-580 Grodziec
środy
w godz. 1000-1400
Gmina Rzgów
Gimnazjum, Plac Stuczyńskich 5,
62-586 Rzgów
czwartki i piątki
w godz.1000-1400
Punkty prowadzone przez Stowarzyszenie Porad Obywatelskich
III UMiG Kleczew

 
Gmina Kleczew
Budynek Wielofunkcyjny,
ul. Strażacka 2, 62-540 Kleczew
poniedziałki
w godz. 1000-1400
Gmina Kazimierz Biskupi
Gminny Ośrodek Kultury
Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi
wtorki i środy
w godz. 1000-1400
Gmina Golina
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Golinie, 
Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina
czwartki i piątki
w godz. 1000-1400
IV UG Kramsk Gmina Kramsk
Urząd Gminy, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
poniedziałki i wtorki
w godz. 1000 - 1400
Gmina Stare Miasto
Urząd Gminy,
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto
środy i czwartki
w godz. 1000 - 1400
Gmina Krzymów
Urząd Gminy Krzymów,
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
piątki
w godz. 1000-1400
V UMiG Sompolno Gmina Wierzbinek
Urząd Gminy w Wierzbinku, pok. 209
Pl. Powstańców Styczniowych 110,
62-619 Sadlno
poniedziałki i wtorki
w godz. 1000 - 1400
Gmina Sompolno
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Gimnazjalna 2a, 62- 610 Sompolno
środy i piątki
w godz. 1000-1400
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting