Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Powiat pozyskał dotację na usuwanie azbestu

180 tysięcy złotych pozyskał Powiat Koniński na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Powiat Koniński podpisał 3 sierpnia 2016 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2016.
 
Zgodnie z zapisami umowy samorząd powiatu otrzyma na likwidację wyrobów azbestowych dofinansowanie do kwoty 180.000 zł. Całkowity planowany koszt tegorocznego przedsięwzięcia to 540.000 zł. Jak wynika z szacunkowych danych w tym roku w powiecie likwidacji ulegnie ponad 1.300 ton odpadu azbestowego.
 
Założeniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” jest m.in. pomoc osobom fizycznym posiadającym nieruchomość na terenie powiatu w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych zgodnie z przepisami prawa. Dziewięcioletnia realizacja Programu przyczyniła się do
unieszkodliwiono ponad 6 tys. ton wyrobów zawierających azbest, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 4.800.000 zł, z czego środki własne to ponad 3.100.000 zł. Pomoc finansową w wysokości ponad 1.600.000 zł powiat pozyskał z środków Wojewódzkiego Funduszu.
 
Prace wykonuje firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, która od czerwca działa w terenie. Realizacja zadania przewidziana jest do 31 października 2016 r.
 
Zainteresowanie mieszkańców powiatu udziałem w Programie jest ogromne. Obecnie do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wpłynęło ponad 480 wniosków.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting