Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Wyłoniono finalistów olimpiady wiedzy ekologicznej

257 gimnazjalistów z 29 szkół powiatu konińskiego i miasta Konina wzięło udział w pierwszym etapie olimpiady wiedzy ekologicznej „Niska emisja w Aglomeracji Konińskiej”. Projekt dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Organizacja Olimpiady jest jednym z działań realizujących Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, której główny założeniem jest zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza w Polsce oraz podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii. Realizowane przez Powiat Koniński przedsięwzięcie, to efekt podpisanej w lipcu br. umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Jak informuje Dorota Szkudlarek, koordynator projektu – Olimpiada realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy – eliminacje szkolne, w którym wzięło udział 257 gimnazjalistów z powiatu konińskiego i miasta Konina, miał na celu sprawdzenie wiedzy ogólnej uczniów z tematu wiodącego, czyli niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii. Uczniowie, rozwiązywali test jednokrotnego wyboru i udzielali odpowiedzi na 30 pytań. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Rejniak – przedstawiciel Międzysektorowego zespołu koordynującego Plan Zrównoważonego Gospodarowania Energią, Dariusz Kałużny – przedstawiciel Centrum Transferu Technologii NUVARRO, Dorota Szkudlarek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Koninie, Karolina Małolepsza – przedstawiciel Gmin powiatu Konińskiego – gmina Rychwał, Iwona Janas-Czerniejewska – przedstawiciel Miasta Konina, wyłoniła 29 szkolnych finalistów, których zadaniem, w drugim etapie olimpiady, będzie przygotowanie max. 10-minutowych prezentacji nt. „Niska emisja w moim otoczeniu”. Spośród wszystkich prac Komisja wyłoni trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe: tablet, aparat fotograficzny, MP4 oraz materiały promocyjne. Dodatkową nagrodą dla gimnazjalistów ze zwycięskich szkół będzie wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. Dodam, że w pięciu szkołach konieczne było przeprowadzenie „dogrywek”, ponieważ uczniowie po rozwiązaniu testów, uzyskali taką samą liczbę punktów.


Wręczenie nagród zaplanowano na ostatni tydzień października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting