Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności 2016

Zapytanie ofertowe

W związku z przygotowywaniem przez Powiat Koniński wniosku o dofinansowanie projektu “Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno -Usługowych w Żychlinie” w ramach WRPO 2014+, Podziałanie 3.2.1 zapraszam do zapoznania się z następującymi zapytaniami ofertowymi:
1. Zapytanie ofertowe nr 1/2016 o cenę za usługę polegającą na sporządzaniu opinii ornitologicznej i chiropterologicznej;
2. Zapytanie ofertowe nr 2/2016 o cenę za usługę polegającą na sporządzaniu studium wykonalności wraz z załącznikami;
3. Zapytanie ofertowe nr 3/2016 o cenę za usługę polegającej na opracowanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany, kosztorys inwestorski oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).
 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting