Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

"Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje"

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Dubiński ogłosił VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi –niebezpieczne atrakcje w wakacje”. Jego adresatami są uczniów szkół podstawowych.
 
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występujących latem: mi. in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób; rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci występującym w okresie letnim w gospodarstwach rolnych.
 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym . Mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas 0-III i IV-VI z wyłączeniem udziału laureatów ogólnopolskiego etapu z poprzednich edycji konkursu.
 
Etap wojewódzki poprzedzony zostanie eliminacjami regionalnymi.
 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej KRUS.
 
Współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting