Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Z XVI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała 11 lutego 2016 r. po raz pierwszy w tym roku i szesnasty - w tej kadencji. Choć posiedzenie zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym i informacyjnym radni podjęli też 3 uchwały.
 
Porządek sesji liczył 15 punktów. Część sprawozdawczą obrad rozpoczął starosta koniński relacjonując pracę organu wykonawczego powiatu w okresie międzysesyjnym.
 
Stanisław Bielik poinformował m.in. o popisaniu listu intencyjnego z samorządami powiatów: kaliskiego, tureckiego oraz słupeckiego w celu zwiększenia szansy na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na rozbudowę i adaptację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.  Zapewnił też, że niebawem do budżetu powiatu wpłynie dofinansowanie z wojewódzkiej puli środków PFRON na remont pomieszczeń strychowych Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w celu ich zaadaptowania na sale rehabilitacyjne. Podzielił się też z radnymi wrażeniami z otwarcia zmodernizowanego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Według starosty 60 tysięcy przekazane przez powiat szpitalowi na tę inwestycję, to bardzo dobrze spożytkowane pieniądze. Oddany do użytku 1 lutego oddział, przebudowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny będzie mógł zagwarantować pacjentom specjalistyczną opiekę i skuteczniej ratować osoby w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Starosta odniósł się też do wstępnych ustaleń z wójtami i burmistrzami odnośnie realizacji w 2016 roku wspólnych projektów poprawiających stan infrastruktury drogowej w powiecie.
 
W części informacyjno-sprawozdawczej obrad radni zapoznali się także z czterema sprawozdaniami. Nie wnosząc żadnych uwag przyjęli dokumenty podsumowujące: ubiegłoroczną pracę komisji bezpieczeństwa i porządku oraz wszystkich stałych komisji rady powiatu, a także realizację planu kontroli komisji rewizyjnej za 2015 rok. Radni opowiedzieli się również za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 
Przedmiotem obrad były też zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Rada ustaliła w ten sposób zasady i tryb przyznawania przez powiat nagród oraz wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej, a także zadecydowała o dokonaniu zmian w tegorocznym budżecie powiatu oraz w jego wieloletniej prognozie finansowej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting