Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Stypendia Starosty Konińskiego

Uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Konińskiego odbędzie się 9 lutego 2016 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym (sala 252) w Koninie.
 
Stypendia Starosty przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 2002 r. Wsparciem stypendialnym w 2016 r. objetych zostanie 58 osób. Grono tegorocznych stypendystów powiększy się o 57 uzdolnionych uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat koniński tj.: z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – 24 uczniów, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie – 17 uczniów, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie – 13 uczniów, z Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychwowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale – 3 uczniów oraz student z terenu powiatu konińskiego.
 
W tegorocznej uroczystości wezmą udział stypendyści, ich rodzice oraz dyrektorzy szkół. Pomoc stypendialna wyniesie miesięcznie 200,00 zł dla ucznia i 250,00 zł dla studenta. Powiat przeznaczy na ten cel 92 300,00 zł.
 
Stypendium Starosty Konińskiego otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz studenci którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. studiują w publicznych lub niepublicznych szkołach wyższych w systemie stacjonarnym;
  2. są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Koniński;
  3. posiadają stałe zameldowanie w powiecie konińskim;
  4. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie;
  5. osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen w roku akademickim, poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek nie niższą niż 4,5.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting