Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Służby dobrze przygotowane do zimy

Służby dobrze przygotowane do zimyO przygotowaniu do sezonu zimowego, działaniach prewencyjnych i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu konińskiego, rozmawiano na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego 25 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie.
 
Ocena stanu przygotowań zarządców dróg oraz służb, inspekcji i straży do sezonu zimowego dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu konińskiego w okresie zimowym, była tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego.
 
Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych, Rejonu Dróg Wojewódzkich oraz Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Koninie przedstawili plany pracy i zasoby materiałowo- sprzętowe jakimi dysponują firmy, które będą odpowiadały za odśnieżanie.
 
Podczas posiedzenia przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej zaprezentowali propozycje działań prewencyjnych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w okresie występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, tj. śnieżyce czy silne mrozy.
 
Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji poinformował o kontrolach noclegowni i schronisk, w których przebywają osoby bezdomne. Ponadto, przekazano informacje o współpracy z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, która polega przede wszystkim na wyminie informacji o osobach potrzebujących pomocy w okresie zimowym.
 
Państwowa Straż Pożarna podczas intensywnych opadów śniegu kontrolować będzie pokrywę śnieżna na dużych obiektach, której usunięcie będzie obowiązkiem zarządcy budynku. Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Koninie poinformował również o zakupie 200 czujek tlenku węgla, które rozdysponowane zostaną pomiędzy mieszkańców gmin powiatu konińskiego a także mieszkańców miasta Konina.
 
Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił koncepcję organizacji pomocy rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. Samorządy gminne na bieżąco monitorują sytuację bytową osób bezdomnych.
 
Z przedstawionych przez służby informacji wynika, iż są w pełni przygotowane do sezonu zimowego. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, a także zaproszeni goście reprezentujący służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w powiecie. Ponadto członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali Budżet Biura Spraw Obronnych na rok 2017 w zakresie bezpieczeństwa.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting