Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Konińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej mającego na celu prowadzenie w roku 2017 środowiskowych domów samopomocy.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie powierzone wykonywanie zadania z zakresu administracji rządowej wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.) zadanie dotyczy prowadzenia 2 środowiskowych domów samopomocy:
  • typu B– dla osób upośledzonych umysłowo (30 miejsc),
  • typu B – dla osób upośledzonych umysłowo (35 miejsc).

Oferty na konkurs można składać, w zamkniętej kopercie, w terminie do 16 grudnia 2016 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Koninie, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting