Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Z XX sesji Rady Powiatu Konińskiego

Za nami XX sesja Rady Powiatu Konińskiego. Radni zdecydowali m.in. o dofinansowaniu jednostek OSP oraz ustalili zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 
Zarówno początek, jak i koniec posiedzenia miał uroczysty charakter. Radni podziękowali za wieloletnią pracę odchodzącym na emeryturę pracownikom samorządowym: Halinie Wójcik dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, a także Krystynie Grabowskiej – kierownik Biura Rady.
 
Następnie starosta koniński przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym, a także podzielił się z radnymi informacjami o kilku ostatnich wydarzeniach z życia powiatu.
 
W części informacyjno -sprawozdawczej obrad radni zapoznali się z informacją Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotyczącą realizacji płatności obszarowych, ONW, PRŚ, PRSK, zalesieniowych, rent strukturalnych i premii dla młodych rolników, a także przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
W kolejnej części posiedzenia rada zdecydowała m.in. o udzieleniu wsparcia finansowego gminom: Golina, Kazimierz Biskupi, Rychwał, Rzgów, Sompolno oraz Krzymów z przeznaczeniem dla jednostek OSP. Każda z przyznanych dotacji wyniosła 10.000,00 zł. Podjęta została również uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest jedną z form pomocy dla osób pełnoletnich opuszczających rodzinną pieczę zastępczą. Do realizacji tego zadania wykorzystany zostanie lokal w bursie należącej do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie - wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niego korzystających. W tym roku z tej formy pomocy społecznej skorzysta 2 podopiecznych, którzy opuścili rodzinną piecze zastępczą. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, odpłatność osoby za pobyt w mieszkaniu chronionym będzie uzależniona od jej dochodów.
 
Tradycyjnie obrady przyniosły też rozstrzygnięcia w sprawach finansowych. Rada przyjęła zmiany do uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu.
Radni podziękowali za wieloletnią pracę odchodzącej na emeryturę Halinie Wójcik dyrektor Domu Pomocy
XX sesja Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting