Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

"Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania"

Słowami autorstwa Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie może - pomóż” rozpoczęła się konferencja pt. „Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania”. Spotkanie zorganizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie odbyło się 26 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury w Kleczewie.
 
Przybliżenie specyfiki zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania oraz z metod i form pracy z dziećmi zmagającymi się z tymi problemami było celem konferencji. Prawie 120 uczestników spotkania wysłuchało referatów poświęconym takim tematom, jak: „Zaburzenia hiperkinetyczne i zaburzenia zachowania - kryteria diagnostyczne oraz formy pomocy dla dzieci i młodzieży w ramach oddziaływania PPP-P w Ślesinie”, „Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u dzieci”, „Motywowanie dziecka do pracy”, „Praca z dzieckiem oryginalnym - ADHD i Zespół Aspergera”, „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w szkole”, czy też „Dziecko z zaburzeniami zachowania w domu”.

– Zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzenia zachowania u dzieci są często pojawiającym się problemem, wzbudzającym jednocześnie wiele kontrowersji. W dalszym ciągu, przyczyny takich zachowań nie znajdują zrozumienia w otoczeniu. Wywołują konflikty, wpływają na osiągnięcia edukacyjne. Objawy nierozpoznane, nieleczone, mogą prowadzić do ograniczenia perspektyw życiowych, zaburzenia relacji środowiskowych i rodzinnych. Stąd niezwykle ważne są, zarówno działania wpływające na wzrost świadomości społeczeństwa na ten temat, jak i zwrócenie uwagi na problem rodzinom dzieci zaburzonych, aby mogły one jak najszybciej zostać zdiagnozowane oraz poddane stosownemu leczeniu i terapii – podkreśla Małgorzata Sobieraj, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
 

Zgodnie z założonym celem, konferencja stała się platformą do dyskusji oraz wymiany poglądów i doświadczeń wynikających z codziennej pracy wychowawczo-dydaktyczno-terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami.
 
Zaproszenie na spotkanie przyjęli min.: Anna Zawadzka – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Koninie, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kole, Słupcy i Turku, kuratorzy sądowi i społeczni oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych powiatu konińskiego.
 
Wśród gości nie zabrakło też przedstawicieli samorządu reprezentowanych przez: Halinę Lenartowicz – radną powiatową i członka Zarządu Powiatu Konińskiego, Elżbietę Marię Raźną – przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Konińskiego, a także Marka Wesołowskiego, burmistrza Gminy i Miasta Kleczew.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting