Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Konkurs "Na najlepsze wielkopolskie obiekty turystyczne na wsi"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po raz dziesiąty ogłosił konkurs na najlepsze wielkopolskie obiekty turystyczne na wsi. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja.
 
Konkurs obejmuje trzy kategorie obiektów uwzględniające zróżnicowanie oferty turystycznej na wsi:
1.Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
2.Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
3.Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.
 
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: wójtowie, burmistrzowie, starostowie, organizacje agroturystyczne i turystyczne, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wielkopolska Izba Rolnicza, związki branżowe i organizacje społeczno – zawodowe rolników, Lokalne Grupy Działania programu LEADER.  Do konkursu mogą się również zgłaszać samodzielnie gestorzy i właściciele obiektów z pieczęcią gminy na zgłoszeniu, potwierdzającą przyjęcie do wiadomości przez Wójta/Burmistrza faktu przystąpienia obiektu do konkursu.
 
Za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii ocenianych obiektów Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna dyplomy oraz nagrody finansowe.
 
Ponadto przedsięwzięciom nietuzinkowym, służącym integracji społecznej oraz  szeroko pojętej edukacji, może zostać przyznana nagroda specjalna – najczęściej nagroda finansowa.
 
Laureaci i obiekty wyróżnione w konkursie są objęci działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (umieszczenie obiektu w katalogu prezentowanym na targach turystycznych i promujących nasz region w kraju i za granicą, na stronach internetowych Wielkopolskiego Turystycznego Serwisu Regionalnego, w prasie i telewizji regionalnej).
 
Szczegółowe informacje dotyczące X edycji konkursu oraz obiektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się również na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl  (www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju wsi_agroturystyka) i w naszej zakładce dotyczącej KONKURSU.
 
żródło: www.umww.pl
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting