Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Powiat Koniński wyróżniony!

Powiat Koniński, został wyróżniony przez zarząd Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej za „wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, podczas IV Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego.
 
Wyróżnienie 22 czerwca br. ode-brał starosta koniński Stanisław Bielik, który przewodniczył konińskiej delegacji. Jej skład uzupełniali: Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Do-rota Kaźmierczak - kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej w PCPR, Marta Sosińska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej a także dwie rodziny zastępcze z powiatu konińskiego: Zofia i Józef Walkowscy - rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz Krystyna i Leszek Gralakowie - rodzina zastępcza zawodowa.
 
IV Kongres Rodzicielstwa Zastęp-czego w Warszawie odbył się w sali pod kopułą w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Na wniosek organizatora Kongresu, Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powiat Koniński oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, znaleźli się w gronie 13 samorządów, które  otrzymali wyróżnienie „za wkład w rozwój rodzinnej opieki zastępczej oraz podejmowanie  wysiłków, aby dobrze realizować zapisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Dostrzeżenie dobrych efektów polityki powiatu konińskiego w zakresie wspierania rodzin z problemami, organizacji nowoczesnych, przyjaznych dziecku form zastępczej opieki, to wielkie wyróżnienie dla organizatora pieczy zastępczej.
 
Podczas Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego mówiono wiele o deinstytualizacji opieki nad dziećmi, budowaniu więzi w rodzinach zastępczych, psychicznym wspieraniu dzieci oraz codziennej pracy. Zwracano uwagę na  wartość rodzinnych form opieki nad dziećmi, które dają szansę na szczęście, miłość i rozwój dzieci. W części roboczej Kongresu wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Joanna Liberadzka Gruca (Koalicja), Edyta Wojtasińska ( Koalicja), Niell Peter Rygaard (psycholog kliniczny z Danii), Chris Taylor (pisarz, terapeuta w opiece instytucjonalnej z Wielkiej Brytanii), Roma Ulasińska (psycholog kliniczny Polskie Towarzystwo Psychologiczne).
 
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kongresie udział wziął Andrzej Dera, sekretarz Kancelarii Prezydenta RP. Gratulacje dla rodzin zastępczych złożył również Bartosz Marczuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Posłanka Małgorzata Kidawa- Błońska oraz Rzecznik Praw Dziecka, Sekretarz Stanu Marek Michalak.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting