Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego 30 kwietnia 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania ogłoszony 25 marca 2015 r. i udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym zakresie na łączną kwotę 14.200. zł

Lp. Zakres zadania /
Nazwa oferenta / tytuł zadania
Dotacja
w kwocie
Uwagi
1. Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja – „Powiatowy Turniej Szachowy” – doskonalenie umysłu i sztuki. Biała Panieńska 2015  
3.200 zł
 
2. Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne – „Mój przyjaciel robot” wakacyjne edukacyjne warsztaty techniczne dla dzieci z gmin Wilczyn i Skulsk jako forma wsparcia społeczności lokalnych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych  
6.000 zł
 
3. Stowarzyszenie PAMIĘTNIK – „Uczę się przez całe życie” – zajęcia międzypokoleniowe w Żychlinie. Edycja I  
-
Oferta nie osiągnęła minimalnego progu  60% (tj. 30 pkt)
4. Stowarzyszenie Razem dla Szkół – Pieśni i tańce wielkopolskie integralną częścią procesu dydaktycznego szkół powiatu konińskiego  
2.000 zł
 
5. Fundacja Mielnica – Integracyjny festiwal nauki  
3.000 zł
 
Zarząd Powiatu Konińskiego 30 kwietnia 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony 25 marca 2015 r. i udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym zakresie na łączną kwotę 78 tys. zł
 

Lp. Zakres zadania /
Nazwa oferenta / tytuł zadania
Dotacja w kwocie Uwagi
   
Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, ochrona dziedzictwa przyrodniczego
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin – Zielone harcowanie – program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego  
13.900 zł 
 
2. Spółdzielnia Socjalna Poryw – Edukacja ekologiczna dzieci z terenu powiatu konińskiego – projekt ścieżka ekologiczna „Labirynt natury”  
11.100 zł
 
 
3.
Parafia Ewangelicko-Reformowana – Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie Ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczo-Kulturowej w Żychlinie cz. VI  
3.000 zł
 
   
Ochrona przyrody i zwierząt
 
4.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
Prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Sompolnie
 
20.000 zł
 
 
5.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Koninie – Ochrona zwierząt, opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowania zwierząt ze Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie oraz w gminnych punktach zatrzymań w Golinie, Kazimierzu Biskupim
i Kramsku
 
30.000 zł
 
   
 
6.
Stowarzyszenie Rodzina, Kultura Edukacja i Rozwój Centrum w Grodźcu  Oferta wpłynęła
po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
 

 

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting