Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał dotacje

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadań publicznych przyznał dotacje w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. Stowarzyszeniu WioskowoMi kwotę 6.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Poprawa warunków bytowania zwierząt przebywających w domu tymczasowym Stowarzyszenia WioskowoMi poprzez budowę kojcy dla psów”,
  2. Stowarzyszeniu Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu kwotę 6.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej”,
  3. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku kwotę 3.200 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „FESTIWAL HISTORII I SZTUKI im. Marcina ze Sławska Herbu Zaremba”
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting