Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał dotację

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Powiat Koniński – kuźnią talentów dziecięcych”, przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie.

Na wsparcie przedsięwzięcia, które wpisuje się w działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającą na wspieraniu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży pod nazwą „Powiat Koniński – kuźnią talentów dziecięcych” Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 5.600 zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting