Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego przyznał dotacje

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadań publicznych przyznał dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk i Stowarzyszeniu VIDA ARTIS.

Na wsparcie przedsięwzięć, które wpisują się w działalność z zakresu oświaty i wychowania oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadania publiczne:
  • „Zajęcia instrumentalne dla dzieci i młodzieży” – 3 000 zł,
  • „Plenerowy teatr młodego aktora – warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne” – 4 500 zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting