Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Zakończono inwentaryzację azbestu w powiecie

Powiat Koniński zakończył inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Nasz samorząd, jako jedyny powiat, otrzymał dotację z Ministerstwa Gospodarki w „Konkursie ofert - Azbest 2015!”. Wsparcie finansowe w wysokości 123 tysięcy złotych pozwoliło na prace inwentaryzacyjne na terenie 13 gmin. Wniosek powiatu nie obejmował gminy Kramsk, która indywidualnie wystartowała w konkursie i otrzymała na ten cel dofinansowanie z ministerstwa.
Realizacja zadania kosztowała prawie 154 tysiące, w tym środki z dotacji pokryły 80 % jego wartości.

Zgodnie z porozumieniem, podpisanym 19 czerwca pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Powiatem Konińskim, termin zakończenia przedsięwzięcia ustalony został na 30 września br. Wykonanie całości zadania powiat powierzył firmie AM Trans Progres Sp. z o.o. w Poznaniu.

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że łącznie na terenie 13 gmin powiatu występuje 3 453 678 m2 płyt azbestowych o szacunkowej masie 40 239 827 kg. Azbest nadal znajduje zastosowanie w pokryciach dachowych 23 547 nieruchomości, tj. 7 095 budynków mieszkalnych i 15 879 - gospodarczych. W przypadku 573 lokalizacji azbest zidentyfikowano na obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji. 

Wyniki inwentaryzacji zasiliły istniejącą Bazę Azbestową. Tworzące ją dane zostały zweryfikowane i poprawione. Zaktualizowana Baza stała się, więc bardziej skutecznym narzędziem do walki z azbestem.

Obowiązek aktualizowania danych dotyczących ilości użytkowanych, jak i unieszkodliwianych wyrobów azbestowych spoczywa na gminach. Samorząd powiatowy postanowił jednak sam dokonać tej aktualizacji. Po ośmiu latach realizacji „Programu usuwania azbestu…” ustalenie ile tego szkodliwego materiału nadal występuje na naszym terenie pozwoli dostosować do realnych potrzeb harmonogram prac i plan finansowy przedsięwzięcia. Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, przyszłe działania samorządu zostaną zaplanowane tak, aby do roku 2032 Powiat Koniński stał się obszarem wolnym od azbestu. 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting