Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego

Bezpieczeństwo letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ocena stanu przygotowań do sezonu letniego, to główne tematy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego, które odbyło się 26 czerwca br. w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie.
 
Podczas spotkania, przedstawiciele konińskich służb: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego Lekarza Weterynarii, omówili wyniki kontroli przeprowadzonych w miejscach letniego wypoczynku oraz przedstawili propozycje działań prewencyjnych mających na celu poprawienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach. Dotychczasowa współpraca między tymi instytucjami, służbami i strażami doprowadziła do zwiększonej wykrywalności wszelkich nieprawidłowości oraz poprawy jakości usług świadczonych w miejscach wypoczynku na terenie powiatu konińskiego. Z przedstawionych informacji wynika, iż wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczny przebieg wypoczynku wakacyjnego młodzieży i dzieci, są w pełni przygotowane do sezonu letniego.
 
W związku z dynamicznym rozwojem zjawiska handlu dopalaczami, problem ten przedstawiła na posiedzeniu Agnieszka Dybała-Kamińska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Koninie.  Do dyskusji w tym temacie włączyli się pozostali uczestnicy posiedzenia. Przede wszystkim zwrócili uwagę na brak radykalnych, a zarazem niezbędnych, narzędzi prawnych służących do walki z dopalaczami. Często też, dostępne na rynku środki mają nie budzące podejrzeń nazwy, trudne do skojarzenia z substancją narkotyczną powodującą uzależnienie, złe samopoczucie, a nawet zgon. Dodatkowo, producenci używek umieszczają na opakowaniach klauzulę zakazującą spożycie, co stanowi poważną barierę dla organów ścigania, uniemożliwiającą skuteczną walkę zarówno z produkcją, jak i dystrybucją tego typu substancji. Uczestnicy posiedzenia uznali, że należy jak najczęściej o tym problemie mówić, aby dotrzeć z informacją do rodziców i opiekunów i uczulić ich na różne sytuacje, w których dzieci mogłyby być narażone na niebezpieczeństwo.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting