Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Z Forum Rolniczego Powiatu Konińskiego

Zaproszeni goście Forum rolniczegoO tym co dzieje się na polskiej wsi i jakie perspektywy rysują się przed polskim rolnictwem dyskutowali uczestnicy Forum Rolniczego Powiatu Konińskiego w Golinie.
 
Ponad stu rolników z naszego powiatu skorzystało z okazji spotkania z przedstawicielami władz województwa oraz instytucji rolniczych w celu omówienia najbardziej nurtujących ich problemów.
 
Zaproszenie do dyskusji przyjęli m.in. Dorota Kinal wicewojewoda wielkopolski, Andrzej Bobrowski dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, Andrzej Sipowicz zastępca dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu oraz Lesław Szabłoński Wielkopolski Lekarz Weterynarii. W debatę o sytuacji konińskiej wsi włączyli się samorządowcy oraz przedstawiciele działających na rzecz rolnictwa instytucji powiatowych.
 
Forum Rolnicze rozpoczęło się wykładem poświęconym Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015 – 2020. Informacjami o możliwościach wsparcia dla rolników w nowym okresie programowania podzielił się z uczestnikami Forum Mariusz Tadka – kierownik Działu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Prelekcja wywołała wiele pytań i dyskusję na temat kar dla rolników realizujących programy rolnośrodowiskowe oraz nadmiernego wspierania w nowym PROW produkcji trzody chlewnej. Według uczestników Forum, w ślad za tymi inwestycjami nie idzie opłacalność produkcji, co może doprowadzić do bankructwa kolejne gospodarstwa.
 
Zgodnie z intencją organizatorów spotkania, znaczna jego część poświęcona została omówieniu aktualnej sytuacji w rolnictwie. Rolnicy postulowali m.in. o złagodzenie przepisów obligujących ich do zgłaszania inspektoratom weterynarii przypadków padnięć zwierząt, a także tych nakładających sankcje karne za przekroczenie terminu zgłaszania przemieszczeń zwierząt czy przekroczenie kwot mlecznych. Dopytywali też o szczegóły związane z przechodzeniem na wcześniejsze emerytury oraz składkami dla osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
 
Poza pytaniami i postulatami, z sali padały także propozycje podjęcia konkretnych działań, które pomogłyby rolnikom w rozwijaniu ich gospodarstw. Rolnicy z powiatu konińskiego, zwłaszcza hodowcy krów i świń, wyrazili zainteresowanie ministerialnym rozporządzeniem, które umożliwi im sprzedaż bezpośrednią. Zgodnie też podkreślali, że zależy im, aby rządzący bardziej  liczyli się ze zdaniem polskich rolników w sprawach ich dotyczących.
 
Forum, które odbyło się 3 marca w restauracji Golinianka, należy uznać za udane. O potrzebie jego zorganizowania świadczy, zarówno zainteresowanie rolników udziałem w takim spotkaniu, jak i konstruktywny charakter prowadzonej podczas Forum dyskusji. Stało się ono także okazją do tego, by bliżej przyjrzeć się problemom, które dotykają bezpośrednio rolników naszego powiatu.
 
Inicjatorem i organizatorem Forum było konińskie biuro powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wsparcia w realizacji przedsięwzięcia udzieliło Starostwo Powiatowe w Koninie. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim – Czesław Siekierski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Poseł na Sejm RP – Piotr Walkowski oraz Starosta Koniński – Stanisław Bielik.
Przemówienie Stanisława Bielika, starosty konińskiego
Goście Forum Rolniczego
Zaproszenie do udziału w Forum Rolniczym przyjęła Dorota Kinal wicewojewoda wielkopolski
Prezentację nt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015 – 2020 przedstawił Mariusz Tadka – k
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting