Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

XII sesja Rady Powiatu Konińskiego

XII sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 30 września 2015 r.  o godz. 12.00 w sali konferencyjnej starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.
8. Informacja o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązującej w roku 2016 wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu konińskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Kramsk.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie wraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2015 - 2023.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting