Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Warsztaty w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Rozpoczęła się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Spotkania odbywać się będą w Kleczewie, cyklicznie przez cztery miesiące. Praca ze sprawcą obejmie 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji indywidualnych.
 
Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, obecnie w zajęciach bierze udział 9 mężczyzn stosujących przemoc wobec swoich najbliższych. Nadal prowadzony jest nabór, a szczegółowych informacji o warunkach uczestnictwa i harmonogramie zajęć udziela Jacek Biskupski, specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt pod nr telefonu 63 270 44 30, tel. kom. 512 493 486.
 
Udział w programie jest bezpłatny. Koszt jego realizacji w części zatrudnienia specjalistów wyniesie 7 tysięcy złotych i w całości zostanie sfinansowany z budżetu wojewody wielkopolskiego.
 
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i mają na celu redukcję zachowań agresywnych, a także kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz prawidłowych umiejętności wychowawczych i postaw małżeńskich. Poza częścią edukacyjną, odnoszącą się do samego zjawiska przemocy w rodzinie i rozpoznawania mechanizmów jej powstawania, zaplanowano zajęcia korekcyjne ukierunkowane na uczenie się samokontroli agresywnych zachowań, treningu umiejętności społecznych oraz umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie oraz przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny.
 
Realizowany przez powiat program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych stanowi integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec osób stosujących przemoc - mówi Elżbieta Sroczyńska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - Monitorowanie efektów pracy ze sprawcą odbywać się będzie poprzez konsultacje indywidualne z uczestnikami programu oraz członkami ich rodzin.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting