Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

VIII sesja Rady Powiatu Konińskiego

Organ stanowiący powiatu obradować będzie po raz ósmy w tej kadencji. Radni spotkają się na posiedzeniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie roczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z zakresu zadań ujętych w Powiatowym Systemie Bezpieczeństwa Publicznego w 2014 r.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i powiatu konińskiego w roku 2014.
8. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego za rok 2014.
9. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w 2014 r.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2014 przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
11. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2014 r.
12. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2014 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Rychwał.
14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
15. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
16. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting