Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Powiat zakończył II edycję programu dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiat koniński zakończył drugą edycję spotkań terapeutycznych dla osób stosujących przemoc.
 
Trwające cztery miesiące zajęcia grupowe i indywidualne realizowane były w ramach „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Wzięło w nich udział 13 mężczyzn skierowanych z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie, Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie oraz gminnych zespołów interdyscyplinarnych w Wilczynie i Krzymowie. Terapię ukończyło 8 osób, które na najbliższe trzy lata włączone zostały do systemu monitorowania zachowań związanych z przemocą. Kontrola ta odbywać się będzie głównie poprzez konsultacje indywidualne z uczestnikami programu oraz członkami ich rodzin.
 
Jak informuje Jacek Biskupski – starszy specjalista pracy z rodziną w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie - „Zajęcia te służą redukcji zachowań agresywnych u sprawców przemocy, zmianie ich postawy wobec innych osób oraz zwiększeniu poczucia odpowiedzialności za własne czyny”.
 
Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych realizowany jest od dwóch lat przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Stanowi on integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uzupełnia różne formy interwencji prawnych oraz administracyjnych podejmowanych wobec osób stosujących przemoc.
 
Udział w programie jest bezpłatny. Koszt jego realizacji, w części zatrudnienia specjalistów, wyniósł w tym roku 7 tysięcy złotych i w całości  został sfinansowany z budżetu wojewody wielkopolskiego.
 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting