Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Powiat koniński aktywny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Zarząd Powiatu Konińskiego przyjął informację o ubiegłorocznych projektach zrealizowanych przez samorząd powiatu z udziałem zewnętrznych środków finansowych.
 
W ubiegłym roku budżet powiatu zasiliło z programów rządowych i unijnych prawie 21 mln 60 tys. zł. Samorząd zrealizował z ich udziałem 47 zadań, głównie związanych z aktywizacją osób bezrobotnych, pomocą społeczną, drogami, edukacją i ochroną środowiska.

Największą skutecznością w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych wykazał się Powiatowy Urząd Pracy w Koninie. Dzięki zaangażowaniu się w realizację wielu projektów, m.in. „Nie zmarnuj szansy” i „Mamy dla ciebie czas”, jednostka pozyskała na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ponad 14 mln 560 tys. złotych. Prawie 11 mln 900 tys. stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a ponad 2 mln 700 tys. pochodziło z Funduszu Pracy oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Samorząd pozyskał w tym czasie także 2 mln 683 tys. zł na poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki dotacji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - NPPDL (ponad 1 mln 573 tys. zł) oraz wsparciu finansowemu gmin (1 mln 110 tys. zł) powiat wykonał na drogach 10 zadań inwestycyjno – remontowych. Największym ubiegłorocznym projektem był, przeprowadzony z udziałem dofinansowania z NPPDL, II etap inwestycji na drodze powiatowej nr 3240P obejmujący odcinek Rozalin – Trójka.

O dodatkowe środki z sukcesem aplikowało też Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Pozyskane w ubiegłym roku na pomoc społeczną ponad 2 mln 214 tys. zł pozwoliły zrealizować, oprócz zadań wynikających z ustawy, także inne ważne społecznie cele. Dofinansowane zostały m.in. zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także działania służące aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy.

Zaangażowanie placówek oświatowych w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych zaowocowało natomiast udziałem uczniów i nauczycieli w kilku projektach, które umożliwiły im zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności, a także pomogły wyposażyć w pomoce naukowe klasy, pracownie i warsztaty.

Do uzupełnienia brakujących funduszy na przedsięwzięcia służące ekologii, rozwojowi i promocji oraz realizacji zadań obronnych przyczyniła się aktywność pracowników Starostwa. Za ich sprawą w ubiegłym roku pozyskano prawie 665 tys. zł.

Dzięki dotacjom rządowym oraz unijnym, a także dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań, które bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia lokalnej społeczności oraz perspektyw rozwoju regionu.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting