Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Podsumują projekt "Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim"

Powiat zakończył realizację przedsięwzięcia pn. „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”. Podsumowanie działań projektowych odbędzie się 24 czerwca podczas konferencji w Mikorzynie. O przebiegu jego realizacji, osiągniętych celach i wskaźnikach opowiedzą uczestnicy projektu.
 
Największy projekt adresowany do kadry pedagogicznej placówek oświatowych z naszego terenu zakończył się w czerwcu br. Wzięło w nim udział 600 nauczycieli z 40 szkół reprezentujących wszystkie szczeble edukacji, tj. przedszkola, podstawówki, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
 
Przystąpienie do projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” było kolejną inicjatywą samorządu zorientowaną na podniesienie poziomu efektywności zarządzania systemem oświaty. Zgodnie z jego założeniem, przez półtora roku realizowano działania ułatwiające wprowadzenie do systemu oświaty nowego modelu doskonalenia nauczycieli dostosowanego do rzeczywistych potrzeb placówek oświatowych. Plan wspomagania pracy szkół opierał się na współdziałaniu placówek uczestniczących w projekcie ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji pełniącym rolę moderatora i konsultanta. Pod jego okiem stworzone zostały płaszczyzny współpracy przedmiotowej między placówkami, służące wykorzystaniu potencjału różnych instytucji, w tym placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, czy bibliotek pedagogicznych. Przygotowane zostały również spójne z rozwojem szkół plany wspomagania obejmujące: diagnozę potrzeb; planowanie i realizację konkretnych działań (warsztaty, szkolenia, konsultacje); pomoc nauczycielom we wdrażaniu zmian oraz ewaluację podjętych działań. Projekt zaowocował wypracowaniem dokumentów zawierających koncepcję rozwoju edukacji dla powiatu konińskiego oraz informacje o realizacji wspomagania placówek oświatowych na jego terenie.
 
Starosta Koniński i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ślesinie zapraszają na konferencję podsumowującą realizację projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 12.00 w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Wityng” w Mikorzynie.
 
Program konferencji:
12.00 - 12.30 - Rejestracja uczestników.
12.30 - 13.00 - Rozpoczęcie konferencji.
13.00 - 14.00 - Prezentacja przebiegu realizacji projektu, osiągniętych celów, wskaźników: Małgorzata Sobieraj dyrektor PPPP w Ślesinie oraz Jarosław Jankowski dyrektor CDN w Koninie
14.00 - 14.40 - Refleksje szkół biorących udział w projekcie: Agnieszka Rzeźnik (Przedszkole w Lubstowie); Mariusz Kubiak (Szkoła Podstawowa
w Zakrzewku); Krzysztof Paluszkiewicz (Gimnazjum w Rychwale); Anna Matczak – Gaj (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie).
14.40 - 15.00 - Wystąpienia zaproszonych gości.
15.30 - 16.00 - „Projekt…. i co dalej ? – rola samorządu w realizacji kompleksowego wspomagania szkół”: Mariusz Chojnacki - Wójt Gminy Ceków Kolonia, Członek grupy roboczej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie pracującej nad zmianami prawnymi w systemie doskonalenia nauczycieli.
16.00 - 16.15 - Prezentacja Programu Kompleksowego Wspomagania Szkół i Placówek w powiecie konińskim.
16.15 - 16.45  -Uroczyste wręczenie dyrektorom szkól/przedszkoli i nauczycielom zaświadczeń potwierdzających zakończenie udziału w projekcie.
16.45- 17.00 Zakończenie konferencji.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting