Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Zarząd Powiatu Konińskiego 28 maja 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny.

Oferty na konkurs można składać w terminie do 19 czerwca 2015 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting