Skocz do zawartości

Aktualności 2015

Aktualności

Krzymów pod skrzydłami LOT

Promują najlepszych. Wśród ich członków znajdują się najważniejsze atrakcje subregionu konińskiego – od Sanktuarium Licheńskiego po Park Makiet Mikroskala – a także gminy i miasta o największym turystycznym potencjale. 16 marca grono członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” powiększyło się o gminę Krzymów.

Położona na wschód od Konina gmina to prawdziwy raj dla rowerzystów i miłośników pieszych wędrówek. Czeka tam na nich kilkadziesiąt kilometrów szlaków, poprowadzonych poprzez zakamarki rezerwatu złotogórskiego, łącznie z malowniczym odcinkiem Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego, a także mnogość obiektów zabytkowych. Krzymów nie polega jednak wyłącznie na swoim dziedzictwie kulturowym i bogactwie naturalnym; to gmina, która nie boi się inwestować w turystykę i widzi w niej dużą szansę oraz przyszłość. W ciągu zaledwie roku na terenie Rezerwatu Złota Góra stanęły dwie wieże widokowe, z wysokości których podziwiać można szeroką panoramę całego otoczenia. Z myślą o amatorach silnych wrażeń powstało również Centrum Sportów Ekstremalnych. Przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” było więc dla gminy Krzymów naturalną konsekwencją poczynionych dotąd inwestycji i starań ukierunkowanych na rozwój turystyczny.

Dla Krzymowa członkostwo w LOT „Marinie” oznacza przede wszystkim możliwość rozwijania własnej oferty turystycznej i zaprezentowania jej szerszej publiczności. Gmina będzie mogła swobodnie korzystać z doświadczeń LOT-u oraz innych podmiotów zrzeszonych w organizacji, celem jak najlepszego dopasowania swojej oferty do zmieniających się i rosnących oczekiwań społeczności turystycznej. Stowarzyszenie to swego rodzaju platforma współpracy pomiędzy samorządami oraz organizacjami non-profit i podmiotami gospodarczymi, której celem jest spójny i kompleksowy rozwój turystyczny regionu. Ta współpraca to wartość, której nie da się przecenić, bo wspólne działania niejednokrotnie podnoszą siłę, zasięg i trwałość oddziaływania – mówi Aneta Mizgalska, kierownik biura LOT. – Pracując wspólnie, pod szyldem Lokalnej Organizacji Turystycznej, członkowie są w stanie realizować cele i działania, których nie byliby w stanie podjąć samodzielnie.

Gmina Krzymów została przyjęta w poczet członków LOT Uchwałą Zarządu nr 48/II/2015 z dn. 16 marca 2015 roku. To obecnie dziesiąta, obok Powiatu Konińskiego, Miasta Konin oraz gmin: Kleczew, Kramsk, Rzgów, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek i Wilczyn, jednostka samorządu terytorialnego, zrzeszona w LOT „Marinie”. Poza samorządami, do Stowarzyszenia należą także 24 podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe, a także osoby fizyczne.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting